FRITIDSHEMMET
UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

MED PASSION FÖR ATT UTBILDA KOMPETENTA FÖREBILDER FÖR BARN

Fritidslyft

Föreläsning, fortbildning och processledning

Utbildning

Fortbildning, introduktionsutbildning eller föreläsning

Processledning

Handledning för individ eller grupp