MED PASSION FÖR ATT UTBILDA KOMPETENTA FÖREBILDER FÖR BARN

Fritids

Med framtidens samhällsbyggare i dina händer.

Förskola

Du arbetar i en ”fröskola” där det du lyser på växer.

Fler viktiga vuxna

Du gör intryck och lämnar avtryck i alla dina möten.

NYHETER

• Nu är det dags att göra fritids av skolan!
Den 12 maj fattade regeringen beslut om de nya läroplanstexterna för fritids och förskoleklass. I samband med detta lanserar vi vår nya introduktionsutbildning i pedagogiskt arbete för personal på fritids.

• Nu lanserar vi vår Fortbildning för fritidspedagoger i pedagogiskt ledarskap och relationsbyggande kommunikation.

Nytt på bloggen:

Bättre fritids med god planering

Fritidshemmens dag 2016

Kul att ViktigVuxen syns i media

Nu lyfter vi fritids!