UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

MED PASSION FÖR UTVECKLING OCH LÄRANDE

Föreläsning

Ledarskap och pedagogisk utveckling.

Utbildning

Fortbildning, introduktionsutbildning eller föreläsning

Handledning

Handledning för individ eller grupp

AKTUELLT:

Konferens: Fritidshem och ledning

I samarbete med Skandinavisk skolutveckling projektledde ViktigVuxen konferensen Fritidshem och ledning, den 21/2 -2019. En utbildningsdag på temat lärande och utveckling ur ett helhetsperspektiv.

Föreläste gjorde Ann S Pihlgren, Linnea Lindqvist, Erika Broo, Olof Jonsson, Camilla Askebäck Diaz och Jarko Tuisku.

För mer information, program och presentation av föreläsare se:
www.skandskol.se

Länk till föreläsningar och pdf:er se:
http://skandskol.se/pdfer-fran-konferensen-fritidshem-och-ledning

TIDIGARE UPPDRAG

UPPDRAGSGIVAREINSATSÅR
Täby kommunDel i Frititdslyft, kurs för anställda på fritidshemt utan pedagogisk utbildning. 2016
Norra StrandskolanKurs 2016- 2017
Österåkers kommun, PedagogcentrumKurs, kommunövergripande kurs för anställda på fritidshem utan pedagogisk utbildning2016- 2018 Återkommande
Vallentuna
Hjälmstaskolan, Karbyskolan, Karlbergsskolan
Kurs 2017
Norrtälje kommun Kurs – Kommunövergripande2017
Täby friskola Kurs2017
Vallentuna
Ekebyskolan och Ormstaskolan
Kurs2107
Norrtälje kommun
Kommunövergripande föreläsning
2107
Täby kommun ht 2017Utbildningsdagar för ny personal på fritidshemmet, kommunövergripande2017
Tyresö kommun ht 2017Föreläsningsserie
Kommunövergripande
2017
Norrtälje kommun

Kurs, kommunövergripande för anställda på fritidshem utan tidigare utbildning. 2017
Ludvika kommun
Föreläsning och kurs
Kommunövergripande insats
2107-2018
Tomelilla kommunFritidslyft, Kommunövergripande.
Projektledning, föreläsning, processledning, handledning
2018
Vallentuna
Hammarbacken och Lovisedalsskolan
Kurs2018
Örebro universitetFöreläsning, snabbspåret2018
Avesta kommunKurs2018
Engelska skolanKurs2018
Lärarfortbildning
Malmö, Göteborg, Stockholm
Föreläsning/kurs
”Planera och dokumentera på fritidshemmet”
+ uppdragsutbildningar
2018
Vallentuna
Olympiaskolan
Kurs2018
Heby kommunFöreläsning2018
Norrtälje kommunKurs, kommunövergripande kurs för anställda på fritidshem utan tidigare utbildning.2018
MetapontumKurs2018
Håbo kommunFritidslyft
Kommunövergripande insats, projektledning, föreläsning, processledning och handledning
2018-2019
NationelltKonferens- ”Fritidshem och ledning”, Projektledning2019
Tomelilla kommunHandledning2019
Täby friskolaHandledning2019
Örebro universitetFöreläsning, snabbspåret2019
Lärarfortbildning
Malmö, Göteborg, Stockholm, Strängnäs
Föreläsning/kurs
”Planera och dokumentera på fritidshemmet”
+ uppdragsutbildningar
2019