Lucka 7: Skapa delaktighet

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Gillar du att tillhöra ett sammanhang, att din vilja och dina åsikter tas på allvar, att vara med och fatta beslut om sådant som är viktigt för dig och att få bidra med sådant du gillar att göra eller är bra på? Då funkar du som de flesta av oss andra – att känna delaktighet och betydelsefullhet är två av våra mänskliga grundläggande behov.

På samma sätt gillar barn att vara delaktiga i beslut som rör dem och att få vara med och påverka och hjälpa till. Delaktighet underlättar både för kontakt, samarbete och engagemang i familjen och lägger grunden för en god självkänsla hos barnet. Att vara delaktig är att vara viktig.

Det är ett ypperligt tillfälle att bjuda in till gemensamma beslut inför kommande julstök och -lov. Vilka idéer och tankar har barnen om att göra jul? Vilka önskemål har familjens alla medlemmar och vilka av dem kan tillgodoses? Vem vill och kan göra vad i förberedelserna och under själva julen? Det går inte att göra allt som alla vill och kanske är julens traditioner oruckbara, men många gånger räcker det att barnen får bli hörda och känna att deras åsikt är viktig.

Ett enkelt sätt att lägga grunden för delaktighet är att samla familjen till familjeråd. På ett familjeråd pratar man om det som är viktig för familjens medlemmar, fattar gemensamma beslut och följer upp sådant som beslutats tidigare. Testa gärna att samla familjen till ett råd och se om det är något för er familj, men kom ihåg att de första gångerna kan kännas märkliga om ni aldrig gjort något liknande förut. Anteckna vad ni pratar och bestämmer, dels för att kunna följa upp och dels för att det är väldigt roligt att läsa tillbaka i gamla ”protokoll” och se vilka frågor som var viktiga och hur ni utvecklas i gemenskapen.

Det är inte ovanligt att alla inte vill säga något första gången och det måste få vara okej. Som vuxen/vuxna i familjen lägger man ribban och tar upp det som är viktigt att prata om just nu och passar på att dela ut positiv feedback. Ge det lite tid och övning så kanske familjerådet blir lösningen på många frågor, problem och konflikter i familjen. Får ni det att funka kan det dessutom bli väldigt roligt. För vem vill inte vara med och tycka till om fatta beslut om framtida semestrar och andra väsentligheter?

Ha så kul!
Annica och Lisa
___________________________

Vill du utvecklas i din roll som förälder? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *