kontakt familj närhet familjeråd adventskalender annica persson lisa carpevi viktigvuxen viktig vuxen pepparkaka barn förälder mamma pappa familj föräldrastöd

Lucka 20: Sök kontakt

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

– Vad gjorde ni i förskolan/skolan idag?
– Inget speciellt.

– Vad fick ni till lunch idag?
– Kommer inte ihåg.

– Vem lekte du med på rasten?
– Ingen speciell.

Någon som känner igen sig?

Idag blir det ett långt inlägg eftersom vi på ViktigVuxen brinner för just kontakt mellan människor och inte minst mellan vuxna och barn. Kontakten är grunden till alla fungerande relationer.

Ibland ställer vi föräldrar frågor som barnen svarar kortfattat på. Och när vi inte får något svar blir vi frustrerade och känner att vi inte når fram. Och sedan händer det att vi känner oss sorgsna över att vi tappat kontakten och ibland förklarar vi det med att barnen börjar bli stora och inte behöver/vill ha oss längre.

Medan det kanske i själva verket handlar det om att frågorna vi ställer är ointressanta att svara på – lika ointressant som det är  för oss själva att berätta för vår egen mamma eller pappa (eller partner) vad vi gjorde på jobbet, åt till lunch eller vem vi drack kaffe med på fikan dag efter dag istället för att få berätta om vad vi arbetar med och hur vi gör och vad som betyder något för oss. Eller så kanske det handlar om hur vi lyssnar, vilket intresse vi visar för svaret eller om barnen känner att vi faktiskt frågar utan att på riktigt vara nyfikna på vad de gjorde, åt och/eller vem de lekte med.

Det som däremot är spännande att prata om är ju det som berör och väcker tankar, funderingar, tyckanden, känslor, nyfikenhet och en massa annat spännande. Därför tar vi dagen idag och kommande julledighet till att reflektera över och utmana oss själva i vår kommunikation med familjen.

Prova att:

  • dela med dig om det själv varit med om och dina funderingar kring det. Ställ frågor om vad barnen tänker och tycker – be dem om hjälp att klura på det du klurar på.
  • ta reda på vad de har för tema på förskolan/skolan och fråga om det. Be dem berätta vad de lärt sig och hur saker och ting hänger ihop.
  • fråga om ljudnivån i matsalen eller städningen på toaletten eller om gården skulle behöva några nya prylar för att bli roligare att vara på.
  • ta dig tid att lyssna när de berättar om storyn i boken de läser tillsammans med kompisarna. 
  • visa intresse för hur barnen tänker när de räknar ut ett mattetal eller be dem berätta om reglerna på en viss bollsport eller lek som du är genuint intresserad av
  • stäm av om någon av kompisarna är utanför och om de vuxna i förskolan/skolan finns tillgängliga att snacka med om de behöver.
  • ha ögon och öron öppna efter det barnen väljer att prata om och hoppa på tåget när tillfälle ges.

Med andra ord: lyssna nyfiket och medvetet, gör vettiga ämnen av dina frågor och undringar och slopa de ”dagliga kontrollfrågorna” om du inte måste ha svar. Eller öva dig på att baka in dem i samtalet om det är viktigt för dig att veta exakt vad barnen käkade till lunch eller vem de hängde med på rasten. Ha som mål att etablera kontakt och bygga relation.

Och när du upplever att barnen försvinner iväg i sina skärmar och spel gäller samma sak. Suck, stön och spelförbud är sällan vägen till en bättre relation. Sätt dig istället ner och titta, ta dig tid att försöka förstå vad som händer i skärmarnas spännande värld, fråga och be barnen förklara vad det går ut på. När de känner att du är nyfiken och genuint intresserad öppnas luckan till det du gissningsvis egentligen längtar efter – kontakt. Och för att bibehålla kontakten behöver du fortsätta vara genuin och visa att du vill förstå eller lära dig.

Först efter det är det värt att börja prata om hur ni kan förena barnens önskemål om massor med tid i skärmvälden med dina egna behov av umgänge, delaktighet och annat som är viktigt för dig. Barn brukar samarbeta och bidra till oss vuxna när de upplever ömsesidig respekt. Men först måste vi alltså hitta vägar att nå fram och in.

När vi på ViktigVuxen pratar om relationsbyggande kommunikation och ledarskap utgår vi alltid från att fungerande relationer börjar med just längtan efter kontakt människor emellan. Det är när vi är i kontakt med varandra som vi lär känna varandra, utvecklas och kan göra de förändringar vi önskar. Och när kontakten saknas hamnar vi lätt i konflikt, ointresse, kommunikationshinder och/eller försvar.

I våra kurser/utbildningar använder vi oss bland annat av kommunikationsprocessen NVC (Nonviolent Communication) på svenska kallat Giraffspråket som ett verktyg för att närma oss kontakt. Vi lär oss att skilja på observation och tolkningar, känslor och tankar, behov och strategier samt att kunna uttala önskemål/förväntningar som är möjliga att genomföra. I NVC tar vi hänsyn till både oss själva och dem vi har omkring oss – vi tränar oss på att uttrycka ärlighet med empati.

Vill du utvecklas i kommunikation med dina barn? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information. / Lisa och Annica