I november 2013 samlades näringslivet i Österåkers kommun på en mässa. Bland deltagarna syntes en och annan logotyp från företag som sysslar med samhällsentreprenörskap och av en slump hamnade två av dem bredvid varandra. Det ena med fokus på utbildning i ledarskap och kommunikation, det andra med säljet inriktat på utbildning om barns känslor och behov. Vi arbetade på varsitt av dessa företag och viste redan då att två eldsjälar hade mötts.
ViktigVuxen_hur_allt_borjade

Våra gemensamma nämnare var engagemanget och viljan att påverka samhället till en bättre framtid för barnen. Samtalsämnena avlöste varandra och när vi skildes åt vid mässans stängning hängde många trådar lösa i luften. Men vi hade bestämt en sak; att Lisa skulle följa med på den studieresa till Kenya som Annica projektledde. Sagt och gjort, några månader senare besökte vi barnhem, skolor och ideella organisationer på den kenyanska landsbygden. Med på resan fanns ett tiotal lärare och sociala entreprenörer och tillsammans fick vi erfara, utbyta och lära känna den kenyanska kulturen, kompetensen och det sociala engagemanget. Med siktet inställt på barns bästa levererades en rad uppskattade föreläsningar och workshops.

Resan bjöd på många skratt, tid för stunder av samtal om värdegrund, visioner, mål och gemensamma erfarenheter från svensk skola och förskola. Där och då föddes en vilja och önskan om att få arbeta med dessa frågor tillsammans i framtiden.

Tillbaka i Sverige fortsatte vi arbeta med kunskapsspridning på varsitt håll. Annica med utbildning av blivande pedagoger och Lisa med handledande kurser för föräldrar och studier i förebyggande föräldrastödsarbete. Samtidigt pågick vår diskussion kring de behov vi uppmärksammade hos familjer och i verksamheter hemma i Sverige.

Behoven ledde till att vi sökte en gemensam utbildning i Nonviolent Communication (NVC). En kurs med syfte att kunna kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov. Kommunikationsverktyget NVC, kompletterade våra tidigare erfarenheter och kompetenser. Under studieåret utarbetade vi grunden till vårt kommande utbildningskoncept med basen i pedagogiskt ledarskap och relationsbyggande kommunikation.

Idag arbetar vi gemensamt med utbildning för vuxna som möter barn i sin vardag. I konceptet ingår handledning, utbildningar, föreläsningar och workshops. Vi ger våra deltagare verktyg för att hantera barns känslor och behov, kunna ligga steget före och förebygga konflikt. Vi praktiserar ett värdegrundsbaserat förhållningssätt med empatiskt lyssnande och ansvarsfull kommunikation och vår vision är att ge vuxna verktyg för ett gott ledarskap och förmåga att stödja barns lärande samt utveckling av självkänsla, empati och självförtroende. Vi vill med andra ord lägga grunden för ansvarsfull kommunikation och samarbete mellan barn och vuxna och därigenom stärka barnens mod att erövra sin omvärld.

Vilken tur att vi möttes en grå novemberdag, slog oss ihop och gavs möjlighet att förverkliga vår gemensamma vision.

Och namnet är självklart: ViktigVuxen.