Bättre fritids med god planering

Bättre fritids med god planering. Skolfamiljen nr 4Nu lyfts fritidshemmen i läroplanen. På Midsommarkransens grundskola strävar pedagogerna efter lika mycket kvalité på fritids som i skolan. ViktigVuxen har träffat Ulrika Modin, fritidspedagog och arbetslagsledare på Midsommarkransens grundskola i Stockholm. Hon välkomnar beskedet om tydligare fokus för fritids, men hennes dagliga arbete kommer inte att påverkas nämnvärt eftersom de redan står för tydlighet och god planering. Här kan du läsa hela reportaget: Planering på fritids – Skolfamiljen nr 4 2016

Aktivitetstavlan

fritids, fotbildning, fritidspedagog, kompetensutbildning, fritidslyft, läroplan

Fritidshemmens dag 2016

Idag firar vi Fritidshemmens dag med att lyfta en fin fritidsverksamhet och mötet med Ann-Sofie Boström, årets lärare i fritidshem 2015. Missa inte hennes och kollegan Frida Berglunds sommarlovstips att arrangera Otympliga Spelen. ViktigVuxen skriver i tidningen Skolfamiljen.

Lekfullhet och planering, Skolfamiljen nr 3 2016

Otympliska Spelen

NU LYFTER VI FRITIDS!

Äntligen är vi igång med vår pedagogiska grundutbildning för outbildad personal på fritids.

Fritidshemmet är skolans ansikte utåt och genom att stärka den svagaste länken och satsa på den outbildade fritidshemspersonalen ökar tryggheten och förtroendet för hela skolan.

Syftet med utbildningen är därför att lägga en pedagogisk grund och utveckla ett reflekterande förhållningssätt hos pedagogerna. Meningen är att stärka självförtroendet och yrkesstoltheten och skapa meningsfullhet och motivation i arbetet.

Genom att problematisera och synliggöra deltagarnas sätt att kommunicera, förhålla sig och bemöta skapas goda och trygga relationer till barn, föräldrar och andra pedagoger.
Intentionen är även att öka samarbetet mellan lärare och fritidspersonal för att skapa en varierad verksamhet och med meningsfulla sammanhang för lärande.

I Täby kallas ViktigVuxens utbildning för Lilla Fritidslyftet eftersom kommunen samtidigt satsar på att höja kompetensen hos all personal som arbetar med fritidshem i det stora lyftet.

Utbildningen är fördelad på 5 block à 2 dagar, 5 timmar/dag, under 1 termin och anpassad för att läsas parallellt med arbete. Varje tillfälle ringar in ett av följande områden:

 • Leda som förebild
  – ledarstilar, värdegrundsbaserat ledarskap, individ- och grupprocesser, delaktighet och utanförskap
 • Relationsbyggande kommunikation
  – Nonviolent Communication, konflikthantering, förhållningssätt och bemötande, samverkan mellan hem och skola
 • Utveckling och lärande
  – barns emotionella utveckling, individstärkande arbetssätt, socialisation, meningsfulla sammanhang för lärande
 • Läroplanen i praktiken
  – skolsamarbete, en lärande organisation, att göra lek och kreativitet viktigt, läroplanen som inspiration för metodik
 • Pedagogisk organisation
  – värdegrundsbaserd verksamhet, barnsyn, värdegrund, pedagogisk dokumentation och kvalitetsäkringsarbete

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller klicka här för att läsa mer.

Bild01

ViktigVuxen_AnnicaPersson_LisaCarpevi_selfie

Kul att ViktigVuxen syns i media.

I senaste numret av tidningen Skolfamiljen är vi intervjuade om varför barn behöver goda förebilder. Det är alltid kul att bli uppmärksammad och lyft för att få spridning till våra målgrupper: förälder, förskola, skola, fritids och andra viktiga vuxna.

ViktigVuxen i tidningen Skolfamiljen. Annica Persson och Lisa Carpevi