Välkommen till våra föreläsningar

Våra föreläsningar är lustfyllda, inspirerande och konkreta! De ger insikter och förståelse för hur du kan utvecklas i ditt bemötande av andra i rollen som ledare och förebild. Vi på ViktigVuxen kompetensutvecklar framförallt personal inom fritidshem och förskola, men möter även föräldrar, idrottsledare och viktiga vuxna inom vård och omsorg.

Vi erbjuder följande föreläsningar men skräddarsyr även efter behov och önskemål.

Du är viktig!
I mötet med barn är vuxna viktiga och hur vi gör och vad vi säger i rollen som förebilder och ledare spelar roll. Vi utgår från frågan ”Vem ser upp till dig?” och inspirerar till goda relationer och möten mellan barn och vuxna. Målgruppen är pedagoger, föräldrar och andra viktiga vuxna som vill vara barns bästa förebilder. Klicka här & läs mer.

Pedagogiskt ledarskap
En föreläsning i pedagogiskt ledarskap för personer som arbetar med människor och vill utvecklas i sitt bemötande och förhållningssätt. Målgruppen är skolpersonal, assistenter eller vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen.
Kontakta oss för mer information.

Relationsbyggande kommunikation
En föreläsning i relationsbyggande kommunikation där vi skapar reflektion kring ditt sätt att kommunicera och bemöta andra. Vi utgår från frågan: Vilka avtryck och intryck lämnar du? Och visar på både verbalt och icke verbal kommunikation. Målgruppen är skolpersonal, assistenter eller vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen. Kontakta oss för mer information

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer, boka en föreläsning eller bjuda in oss till ett föräldramöte!