Välkommen till våra föreläsningar

Våra föreläsningar är lustfyllda, inspirerande och konkreta! De ger insikter och förståelse för hur du kan utveckla din verksamhet men också dig själv i rollen som pedagog.
ViktigVuxen arbetar framförallt med kompetensutveckling för pedagoger inom fritidshem, men möter även  förskololepersonal,.

Vi erbjuder följande föreläsningar men skräddarsyr även efter behov och önskemål.

Undervisning i fritidshemmet
Vad innebär det i praktiken och vilken innebörd har begreppet för vår undervisning. Hur skiljer sig utveckling och lärande i fritidshemmet från det lektionsstyrda lärandet?Föreläsningen bygger på didaktik för utveckling och lärande med flera konkreta exempel från verksamheter.
Kontakta oss för mer information

Styrdokumenten i praktiken
En föreläsning om innehållet och innebörden av skollag och läroplan. Vad innebär målstyrd verksamhet och vad är skillnaden från tidigare?
Vad innebär uppdraget ”att komplettera skola och förskoleklass”?
Vi reder ut begreppen och tittar närmre på vad styrdokumenten gör för verksamheten.
Kontakta oss för mer information

Pedagogiskt ledarskap
En föreläsning i pedagogiskt ledarskap för personer som arbetar med människor och vill utvecklas i sitt bemötande och förhållningssätt. Vi utgår från frågan ”Vem ser upp till dig?” och inspirerar till goda relationer och möten mellan barn och vuxna.
Kontakta oss för mer information.

Relationsbyggande kommunikation
En föreläsning i relationsbyggande kommunikation där vi skapar reflektion kring ditt sätt att kommunicera och bemöta andra. Vi utgår från frågan: Vilka avtryck och intryck lämnar du? Och visar på både verbalt och icke verbal kommunikation. Målgruppen är skolpersonal, assistenter eller vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen. Kontakta oss för mer information

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer, boka en föreläsning eller bjuda in oss till ett föräldramöte!