Fortbildning förskola

ViktigVuxens kompetensutveckling för förskolans pedagoger

Enligt ny statiskt anställer förskolorna fler, men majoriteten av de nyanställda saknar helt utbildning för arbete med barn.

Pedagoger i förskolan har i uppdrag stötta barnet i dess utveckling och lärande. Hen arbetar som förebild och ska praktisera ett värdegrundsbaserat förhållningsätt och bemötande. Våra utbildningar och föreläsningar ger insikt, förståelse och verktyg till den som vill eller behöver stärkas i sin roll som pedagog. Vi fördjupar oss i ledarskapet och kommunikationens utmaningar och gör metodik av styrdokumenten.

Vårt utbud

Kompetenshöjande grundutbildning för personal i förskolan
ViktigVuxens kompetenshöjande grundutbildning för personal i förskolan är för dem som arbetar i verksamhet men saknar pedagogisk utbildning eller behöver komplettera med kunskap och reflektion. Klicka här & läs mer.

Föreläsningar
Våra föreläsningar är praktiknära, inspirerande och konkreta! De ger insikter och förståelse för hur du som pedagog i förskolan kan utvecklas i din roll. Klicka här & läs mer.

Handledning
En god samsyn och en gemensam bas i arbetslaget är förutsättningar för att främja goda relationer och skapar förutsättningar för utvecklande lärandemiljöer. Vår handledning tar avstamp i er verksamhet och det ni behöver hantera i arbetslaget eller barngruppen. Klicka här & läs mer.

ViktigVuxen_pedagog_handledandeutbildning