Fortbildning för fritidspedagoger

Utbildningarna är anpassade till studiedagar, arbetsplatsträffar eller andra fortbildningstillfällen.
De består av fristående föreläsningar med workshops. 

Som beställare skräddarsyr du själv din utbildningsdag efter behov och intresse
Varje moment innefattar tre timmar och under en heldag kombineras två moment.

Annan_viktig_vuxen
Pedagogiskt ledarskap

Moment 1: Värdegrundsbaserat ledarskap. Reflektion och övningar för att tillsammans komma åt kärnan i ett gott ledarskap. En föreläsning skapad kring drivkraft och motivation. Att skapa spelregler och god atmosfär (Tre timmar, föreläsning och workshop).

Moment 2: Ledarstilar, personliga styrkor och förmågor. Reflektion och övningar där ledarskapet problematiseras genom att kopplas till uppdraget, grupprocesser och olika förutsättningar (Tre timmar, föreläsning och workshop).

Förhållningssätt och bemötande

Moment 1: Bemöta föräldrar på ett proffsigt och säkert sätt, på möten och/eller i hallen. Bli medveten om dina tysta signaler och säkrare på att använda kroppsspråket för att kunna uttrycka det som ska förmedlas (tre timmar, föreläsning och workshop)

Moment 2: Hantera krävande barn genom lyhördhet och empati. Få lättare att förstå känslor, behov och reaktioner och tränas i konkret konflikthantering (tre timmar, föreläsning och workshop).

Intresseanmälan:
Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Fyll i ditt namn och e-post här intill så hör vi av oss.