Utbildning för fritidspersonal

Är er fritidsundervisning målstyrd, välplanerad och ger resultat?

Fritidshemmen har i uppdrag att att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. De ska erbjuda meningsfull fritid och rekreation samt vara en plats där allsidiga kontakter och social gemenskap främjas (Ur: Skollagen 2010:800).

I praktiken behövs konkreta och praktiska strategier utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Därför arbetar vi i våra utbildningar efter devisen ”det händer i händerna” och lägger grunden för utveckling och förändring i form av ett reflekterande förhållningssätt, systematisk utvärdering och didaktik.

Kompetensutveckling

Vårt utbud:
Fortbildning för fritidspedagoger

Fortbildningen paketeras utifrån moduler och omfattar 1-6 tillfällen. Varje utbildningstillfälle beräknas till tre timmar inklusive rast.

Utbildningarna innehåller teori, workshop övningar och reflektion.
Material och matriser  ingår i priset.

Klicka här och läs mer

Introduktionsutbildning i pedagogiskt arbete

Får du ny personal till hösten som saknar pedagogisk utbildning och erfarenhet?
Vill du förändra det?
I och med kapitel 4 i läroplanen erbjuder vi en kortare pedagogisk introduktionsutbildning för personal som saknar tidigare utbildning.
Klicka här och läs mer.

Pedagogisk grundutbildning för fritidspersonal

En praktiknära utbildning med  målet att utveckla pedagogens ledarskap och yrkesroll samt färdigheter i fritidspedagogisk undervisning och förmåga att omsätta läroplanen i praktiken. ViktigVuxens kompetenshöjande grundutbildning är mer omfattande än introduktionsprogrammet och ger en god grund att stå på.
Klicka här och läs mer.

Click here to add your own text