FRITIDSLYFT

Ett fritidslyft är en omfattande satsning på fritidshemsverksamheten. Den är ofta kommunövergripande i syfte att höja kvaliteten och öka likvärdigheten i undervisningen.

Inledningsvis genomförs en kartläggning följt av ett uppstartsmöte. Därefter planeras specifikt upplägg. Varje lyft har en delvis unik sammansättning beroende på behoven och efterfrågan i kommunen. ViktigVuxen projektleder och är huvudsaklig utbildare men samarbetar med flera externa föreläsare.

Centrala delar i ett fritidslyft är föreläsningar, processledning och handledning. Innehållet fokuseras på undervisning, didaktisk utveckling och ledarskap och mellan passen arbetar pedagogerna med observation- och dokumentationsuppdrag. Fritidslyftet innefattar också gemensam inläsning av olika texter.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!