HANDLEDNING OCH PROCESSLEDNING

En god samsyn och en gemensam bas i arbetslaget ger förutsättningar för att nå mål, resultat och utvecklande lärmiljöer. Vår handledning tar avstamp i er verksamhet och det ni vill utveckla.

  • Processledning under ett utvecklingsprojekt
  • Pedagogisk planering och didaktik
  • Pedagogisk organisation
  • Systematiskt kvalitetsarbete, utvärdering och uppföljning
  • Lärmiljö
  • Pedagogisk dokumentation
  • Projekt/tema-arbete i fritidshemmet

Varmt välkommen att höra av dig för mer information eller för att boka tid för ett introduktionssamtal.