ViktigVuxen_handledning, handledning, förskola, fritids, fritidshem, ViktigVuxen, viktig vuxen, carpevi, persson

Handledning eller processledning

En god samsyn och en gemensam bas i arbetslaget ger förutsättningar för att nå mål, resultat och utvecklande lärmiljöer. Vår handledning tar avstamp i er verksamhet och det ni vill utveckla.

  • Processledning under ett utvecklingsprojekt
  • Målstyrd verksamhet
  • Pedagogisk planering och didaktik
  • Pedagogisk organisation
  • Systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation
  • Lärmiljö
  • Projektarbete i fritidshemmet

Varmt välkommen att höra av dig för mer information eller för att boka tid för ett introduktionssamtal.