ViktigVuxen_handledning, handledning, förskola, fritids, fritidshem, ViktigVuxen, viktig vuxen, carpevi, persson

Handledning eller processledning

En god samsyn och en gemensam bas i arbetslaget är förutsättningar för att främja goda relationer och skapar förutsättningar för utvecklande lärmiljöer. Vår handledning tar avstamp i er verksamhet och det ni vill utveckla. Exempel:

  • Processledning under ett utvecklingsprojekt
  • Målstyrd och aktivitetsstyrd verksamhet
  • Pedagogisk organisation
  • Systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation
  • Lärmiljö
  • Kommunikation och konflikthantering
  • EQ – pedagogiskt stöd i bemötandet av barns känslor och behov

Varmt välkommen att höra av dig för mer information eller för att boka tid för ett introduktionssamtal.