Inspirationsföreläsning: Du är viktig!

I mötet med barn är vuxna viktiga och hur vi gör och vad vi säger i rollen som förebilder och ledare spelar roll. Du vet aldrig när du blir någons barndomsminne, någon att se upp till eller den som påverkar och gör skillnad. Föreläsningen fokuserar på att utveckla både din egen och barnets självkänsla och självförtroende och belyser kraften i ett gott bemötande och ett empatiskt förhållningssätt.

ViktigVuxens inspirationsföreläsning ”Du är viktig” väcker känslor och tankar, ger aha-upplevelser och sprider kunskap om kommunikation, bemötande och förhållningssätt.

Med avstamp i teorierna bakom EQ, kommunikationsmodellen NVC (Nonviolent Communication) och den danske familjeterapeuten Jesper Juul lyfter vi nya strategier för att bemöta barns känslor och behov men också för att ligga steget före.

Målgruppen är pedagoger, föräldrar och andra viktiga vuxna som vill vara sina barns bästa.

Tidsåtgång: 2 h

Välkommen att kontakta oss för att boka föreläsningen Du är viktig! eller för att veta mer.