om_företaget_viktig_vuxen

Hej och välkommen!

Roligt att du är intresserad. Jag är en samhällsentreprenörer med passion för att påverka barns framtid och driver därför med stort engagemang utbildningskonceptet ViktigVuxen. Jag utbildar i pedagogik, ledarskap, konflikthantering och riktar mig främst mot personal på fritids och förskola.

Att som barn bli respekterad och sedd för den man är i mötet med andra formar dess jag. Hur vi bemöts av dem vi har omkring oss påverkar hur vi tänker och känner om oss själva. Det är av betydelse för vår personliga utveckling och vårt lärande. Pedagogers förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor inverkar därmed både på individen och barngruppens utveckling.

Därför är vår vision är att bidra samhället med viktiga vuxna som äger förmåga att stödja barns utveckling och lärande och som tar vara på möjligheten att inspirera, stödja och utmana. Vuxna som kan agera förebild och kulturbärare av den atmosfär som ska råda och därmed främja utvecklingen av empatiska samhällsmedborgare med god självkänsla, självförtroende och färdigheter för att erövra sin omvärld.

Med mottot ”det händer i händerna” utbildar jag i pedagogiskt ledarskap och relationsbyggande kommunikation och arbetar praktiknära för att utmana, problematisera och skapa reflektion.

ViktigVuxens utbildningar, föreläsningar och handledning ger ökade kunskaper, förståelse och praktiska verktyg som utvecklar dig som pedagog.

Som symbol för varumärket har vi valt en koru, formen av ett hoprullat ormbunksblad. Korun används av ursprungsbefolkningen på Nya Zeeland och symboliserar växande, styrka, fred och nytt liv. Maorierna menar att cirkelformen står för oavbruten rörelse medan det hoprullade inre leder tankarna till återgång till utgångspunkten. Vår koru består av två inre rullar för att också symbolisera mötet och kontakten mellan två individer, grunden till goda relationer. Maorifolket använder korun som symbol i smycken som de bär mot sin egen hud innan de ger den som en gåva till andra. På så sätt laddar de smycket med sin egen ande, kraft och energi och på samma sätt vill vi genom våra utbildningar ladda och stärka fler viktiga vuxna.

Grundare till varumärket är Annica Persson och Lisa Carpevi.
Idag driver Annica varumärket med utbildningar främst riktat till pedagoger på fritidshem.

Annica Persson

Annica Persson

Annica är i grunden legitimerad förskollärare med lång erfarenhet från förskoleverksamhet. Hon har arbetat i både i barngrupp och med utvecklingsarbete samt i pedagogiska nätverk. Efter fortsatta studier i pedagogik och lärarlegitimation har hon utbildat barnskötare på gymnasiet och Komvux samt arbetat som tf. rektor.
Vidare studier i ledarskap, bland annat inom inom Nonviolent Communication ledde till uppdrag som utbildningsledare/inspirationsföreläsare inom områdena kommunikation och ledarskap.
Passionen för utveckling har även inkluderat projektledning av utbildningsresor till Kenya och ideellt arbete för att stärka utsatta familjer.
Sedan 2015 har Annica drivit utbildningsföretaget ViktigVuxen utbildar nu pedagoger i fritidshem och förskola.