om_företaget_viktig_vuxen

Hej och välkommen!

Roligt att du är intresserad av ViktigVuxen. Jag är en samhällsentreprenörer med passion för att ge det bästa förutsättningar för barns lärande och utveckling. Med stort engagemang driver jag företaget ViktigVuxen AB. med siktet inställt på skolutveckling. Jag anordnar utbildningar i pedagogik, ledarskap och kommunikation.

Visionen är är att bidra samhället med kompetensutveckling för de viktiga vuxna som arbetar med utveckling och lärande samt erbjuda användbara verktyg och strategier för att planera, utvärdera och utveckla sitt ledarskap och sin undervisning.

Med mottot ”det händer i händerna” utbildar ViktigVuxen AB i pedagogik,  ledarskap och relationsskapande förhållningssätt och arbetar praktiknära för att utmana, problematisera och skapa reflektion.

ViktigVuxens utbildningar, föreläsningar och handledning ger ökade kunskaper, förståelse och praktiska verktyg som utvecklar dig som pedagog.

Som symbol för varumärket har vi valt en koru, formen av ett hoprullat ormbunksblad. Korun används av ursprungsbefolkningen på Nya Zeeland och symboliserar växande, styrka, fred och nytt liv. Maorierna menar att cirkelformen står för oavbruten rörelse medan det hoprullade inre leder tankarna till återgång till utgångspunkten. Vår koru består av två inre rullar för att också symbolisera mötet och kontakten mellan två individer, grunden till goda relationer. Maorifolket använder korun som symbol i smycken som de bär mot sin egen hud innan de ger den som en gåva till andra. På så sätt laddar de smycket med sin egen ande, kraft och energi och på samma sätt vill vi genom våra utbildningar ladda och stärka fler viktiga vuxna.

Varumärket grundades 2015 av Annica Persson och Lisa Carpevi.
Idag ägs och drivs utbildningsföretaget ViktigVuxen AB av Annica Persson.

Annica Persson

Annica Persson

Annica Persson är legitimerad förskollärare och legitimerad lärare i pedagogik med lång erfarenhet från förskola och fritidshem. Hon har arbetat som förskollärare, lärare, programutvecklare och rektor med siktet inställt på skolutveckling i olika former, bland annat genom pedagogiska nätverk.
Hon har även studerat ledarskap och Nonviolent Communication vilket lett till ett stort intresse för förhållningssätt och bemötande.
Med passion för utveckling är hon styrelsemedlem i en ideell organisation som och driver skola och center för sårbara familjer utanför Nairobi. I samband med projektet har hon arrangerat utbildningsresor till Kenya för pedagoger och sociala entreprenörer.
Sedan 2015 driver Annica utbildningskonceptet och numera företaget ViktigVuxen AB som fortbildar pedagoger i fritidshemmet i pedagogik, ledarskap och kommunikation.