om_företaget_viktig_vuxen

Hej och välkommen!

Roligt att du är intresserad. Jag är en samhällsentreprenörer med passion för att påverka barns framtid och driver därför med stort engagemang ViktigVuxen AB. Jag utbildar i pedagogik, ledarskap, konflikthantering och riktar mig främst mot personal på fritidshemmet.

Att som barn bli respekterad och sedd för den man är i mötet med andra formar dess jag. Hur vi bemöts av dem vi har omkring oss påverkar hur vi tänker och känner om oss själva. Det är av betydelse för vår personliga utveckling och vårt lärande. Pedagogers förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor inverkar därmed både på individen och barngruppens utveckling.

Därför är vår vision är att bidra samhället med viktiga vuxna som äger förmåga att stödja barns utveckling och lärande och som tar vara på möjligheten att inspirera, stödja och utmana. Vuxna som kan agera förebild och kulturbärare av den atmosfär som ska råda och därmed främja utvecklingen av empatiska samhällsmedborgare med god självkänsla, självförtroende och färdigheter för att erövra sin omvärld.

Med mottot ”det händer i händerna” utbildar ViktigVuxen AB i didaktik,  ledarskap och relationsbyggande kommunikation och arbetar praktiknära för att utmana, problematisera och skapa reflektion.

ViktigVuxens utbildningar, föreläsningar och handledning ger ökade kunskaper, förståelse och praktiska verktyg som utvecklar dig som pedagog.

Som symbol för varumärket har vi valt en koru, formen av ett hoprullat ormbunksblad. Korun används av ursprungsbefolkningen på Nya Zeeland och symboliserar växande, styrka, fred och nytt liv. Maorierna menar att cirkelformen står för oavbruten rörelse medan det hoprullade inre leder tankarna till återgång till utgångspunkten. Vår koru består av två inre rullar för att också symbolisera mötet och kontakten mellan två individer, grunden till goda relationer. Maorifolket använder korun som symbol i smycken som de bär mot sin egen hud innan de ger den som en gåva till andra. På så sätt laddar de smycket med sin egen ande, kraft och energi och på samma sätt vill vi genom våra utbildningar ladda och stärka fler viktiga vuxna.

Varumärket grundades 2015 av Annica Persson och Lisa Carpevi.
Idag drivs utbildningsföretag ViktigVuxen AB av Annica Persson och fortbildar, föreläser och arrangerar Fritidslyft på olika nivåer i hela landet.

Annica Persson

Annica Persson

Annica Persson är legitimerad förskollärare med lång erfarenhet från förskola och fritidshem. Hon har arbetat med skolutveckling i flera forum och nätverk. Är legitimerad gymnasielärare i pedagogik med erfarenhet som lärare, programutvecklare och rektor.
Med studier i ledarskap, inom bland annat Nonviolent Communication har hon utbildat och föreläst inom områdena kommunikation och ledarskap för olika målgrupper.
Med passion för utveckling är hon även en av aktörerna i den ideella organisationen Sponsors for Kenya, som driver skola och center för utsatta familjer utanför Nairobi. I samband med projektet har hon arrangerat utbildningsresor till Kenya för pedagoger och sociala entreprenörer.
Sedan 2015 driver Annica utbildningsföretaget ViktigVuxen AB som fortbildar pedagoger i fritidshemmet inom didaktik, ledarskap och kommunikation. I dag projektleder hon kommunövergripande Fritidslyft, arrangerar konferenser, samt föreläser och fortbildar på fritidshem.