Inlägg

Kul att ViktigVuxen syns i media.

I senaste numret av tidningen Skolfamiljen är vi intervjuade om varför barn behöver goda förebilder. Det är alltid kul att bli uppmärksammad och lyft för att få spridning till våra målgrupper: förälder, förskola, skola, fritids och andra viktiga vuxna.

ViktigVuxen i tidningen Skolfamiljen. Annica Persson och Lisa Carpevi

Nonviolent Communication (NVC)

Vi på ViktigVuxen använder Nonviolent Communication (NVC) som ett av våra redskap för kommunikation. NVC är känt i Sverige som ”Giraffspråket” där giraffens stora hjärta och långa hals har fått stå symbol för ärlighet, medkänsla och överblick.

Nonviolent Communication bidrar till bättre kommunikation och konflikthantering med respekt för allas behov och är uppbyggd i fyra steg: vad vi observerar (fakta), vad vi känner, vad vi behöver, och slutligen vad vi önskar. De fyra stegen kan användas både när vi uttrycker oss och när vi lyssnar.

NVC är ett redskap som du kan använda för att skapa bättre kontakt med både dig själv och med din omgivning och för att bli medveten om hur du agerar i relation till andra människor. Genom att lära dig NVC blir du mer närvarande och autentisk och du får verktyg för att ta ansvar för dina reaktioner. Du får också syn på ditt förhållningssätt till din omgivning och får möjlighet att reflektera hur du agerar förebild till dem du har i din närhet.

Vi tycker att NVC är ett utmärkt verktyg för att stödja en ömsesidig dialog med intentionen att skapa kontakt. NVC är byggt på antagandet att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov och när dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.Nonviolent_communication_ViktigVuxen

Nu kör vi!

I november 2013 samlades näringslivet i Österåkers kommun på en mässa. Bland deltagarna syntes en och annan logotyp från företag som sysslar med samhällsentreprenörskap och av en slump hamnade två av dem bredvid varandra. Det ena med fokus på utbildning i ledarskap och kommunikation, det andra med säljet inriktat på utbildning om barns känslor och behov. Vi arbetade på varsitt av dessa företag och visste redan då att två eldsjälar hade mötts.

Våra gemensamma nämnare var engagemanget och viljan att påverka samhället till en bättre framtid för barnen.

Samtalsämnena avlöste varandra och när vi skildes åt vid mässans stängning hängde många trådar lösa i luften. Men vi hade bestämt en sak; att Lisa skulle följa med på den studieresa till Kenya som Annica projektledde. Sagt och gjort, några månader senare besökte vi barnhem, skolor och ideella organisationer på den kenyanska landsbygden. Med på resan fanns ett tiotal lärare och sociala entreprenörer och tillsammans fick vi erfara, utbyta och lära känna den kenyanska kulturen, kompetensen och det sociala engagemanget. Med siktet inställt på barns bästa levererades en rad uppskattade föreläsningar och workshops.

Resan bjöd på många skratt, tid för stunder av samtal om värdegrund, visioner, mål och gemensamma erfarenheter från svensk skola och förskola. Där och då föddes en vilja och önskan om att få arbeta med dessa frågor tillsammans i framtiden.

Tillbaka i Sverige fortsatte vi arbeta med kunskapsspridning på varsitt håll. Annica med utbildning av blivande pedagoger och Lisa med handledande kurser för föräldrar och studier i förebyggande föräldrastödsarbete. Samtidigt pågick vår diskussion kring de behov vi uppmärksammat hos familjer och i skolans och förskolans verksamheter.

Det ena ledde till det andra och under våren 2015 påbörjades resan mot en gemensam vardag. Tankar och lösryckta idéer började så smått formas till en affärsidé och varumärket ViktigVuxen började växa fram. Att vi skulle arbeta för barns bästa var självskrivet, men lika självklart blev det att vi ska göra det genom deras viktiga vuxna. Vår styrka, kompetens och erfarenhet finns i mötet med föräldrar och pedagoger. Vi vill sprida kunskap om hur bekräftandet, bemötande och kommunikation med barn påverkar deras personliga utveckling och framtid. Vare sig du möter barn hemma, på jobbet eller fritiden är du en viktig förebild som kan påverka och göra skillnad.

ViktigVuxens ambition är att stärka vuxna och utveckla förmågan att möta barns känslor med empati och ömsesidig respekt. Våra utbildningar, föreläsningar och handledning öppnar upp för insikter och förståelse för barns beteende och de behov som ligger bakom. Vi vill att våra deltagare tillgodogör sig färdigheter i kommunikation och utvecklas i sin roll som förebilder och viktiga vuxna. Detta kommer även att ligga till grund för vår blogg.

Förutom på hemsidan och bloggen hittar du oss på Facebook, Instagram och LinkedIn. Följ och sprid oss gärna!

Nu kör vi! Ska du med på resan?

Dagens kram,
Annica och Lisa

ViktigVuxen_Logo_Header