Inlägg

Kul att ViktigVuxen syns i media.

I senaste numret av tidningen Skolfamiljen är vi intervjuade om varför barn behöver goda förebilder. Det är alltid kul att bli uppmärksammad och lyft för att få spridning till våra målgrupper: förälder, förskola, skola, fritids och andra viktiga vuxna.

ViktigVuxen i tidningen Skolfamiljen. Annica Persson och Lisa Carpevi