Inlägg

NU LYFTER VI FRITIDS!

Äntligen är vi igång med vår pedagogiska grundutbildning för outbildad personal på fritids.

Fritidshemmet är skolans ansikte utåt och genom att stärka den svagaste länken och satsa på den outbildade fritidshemspersonalen ökar tryggheten och förtroendet för hela skolan.

Syftet med utbildningen är därför att lägga en pedagogisk grund och utveckla ett reflekterande förhållningssätt hos pedagogerna. Meningen är att stärka självförtroendet och yrkesstoltheten och skapa meningsfullhet och motivation i arbetet.

Genom att problematisera och synliggöra deltagarnas sätt att kommunicera, förhålla sig och bemöta skapas goda och trygga relationer till barn, föräldrar och andra pedagoger.
Intentionen är även att öka samarbetet mellan lärare och fritidspersonal för att skapa en varierad verksamhet och med meningsfulla sammanhang för lärande.

I Täby kallas ViktigVuxens utbildning för Lilla Fritidslyftet eftersom kommunen samtidigt satsar på att höja kompetensen hos all personal som arbetar med fritidshem i det stora lyftet.

Utbildningen är fördelad på 5 block à 2 dagar, 5 timmar/dag, under 1 termin och anpassad för att läsas parallellt med arbete. Varje tillfälle ringar in ett av följande områden:

 • Leda som förebild
  – ledarstilar, värdegrundsbaserat ledarskap, individ- och grupprocesser, delaktighet och utanförskap
 • Relationsbyggande kommunikation
  – Nonviolent Communication, konflikthantering, förhållningssätt och bemötande, samverkan mellan hem och skola
 • Utveckling och lärande
  – barns emotionella utveckling, individstärkande arbetssätt, socialisation, meningsfulla sammanhang för lärande
 • Läroplanen i praktiken
  – skolsamarbete, en lärande organisation, att göra lek och kreativitet viktigt, läroplanen som inspiration för metodik
 • Pedagogisk organisation
  – värdegrundsbaserd verksamhet, barnsyn, värdegrund, pedagogisk dokumentation och kvalitetsäkringsarbete

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller klicka här för att läsa mer.

Bild01

Lucka 22: Pausa

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Kom ihåg att stanna upp då och då mitt upp i förberedelserna och all annan stress som bjuds så här innan jul och nyår. Ingen tackar dig för att du kör på och glömmer bort att se, lyssna och bekräfta de viktigaste du har. Njut av varandra och skratta tillsammans.

Pausa en stund så här dan före dan före dopparedan!
Hälsningar Annica och Lisa

Vill du utvecklas i kommunikation med dina barn? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

 

Lucka 18: Samarbeta

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

LUCKA NR 18: SAMARBETA

Barn vill bli sedda, omtyckta och uppleva gemenskap.
Barn vill känna sig önskade, värdefulla och intressanta.
Barn vill vara delaktiga, ha närhet och känna glädje.

En bra väg till att ge dem allt det där och lite till är att skapa utrymme för samarbete, att göra saker tillsammans, att sätta upp gemensamma mål och att komma överens om vilka uppgifter ni kan bidra varandra med.

Ta fredagsmyset ikväll till att prata samarbetsmöjligheter, eller gör det när det passar bättre under helgen. Men kom ihåg att smida när järnet är kallt: att prata om samarbete när ni är i harmoni. Då är det lättare att nå målen kontakt och gemenskap. Diskussioner som sker när vi är i affekt eller konflikt blir snarare kravfyllda och kryddade med samvete.

Uttalat och ömsesidigt samarbete på lika villkor kan göra underverk för familjens relationer – prova så får ni se!

Ha en skön fredag,
önskar Lisa och Annica.

Vill du utvecklas i din roll som förälder? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Lucka 16: Var ärlig och äkta

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Få saker är väl så viktiga som ärlighet och äkthet i fungerande relationer – vuxna emellan men självklart också mellan vuxna och barn. Ärligheten lägger grunden för trygghet och tillit och äktheten för kontakt och stärkta band.

Och i ärlighetens namn så börjar det hela med relationen till oss själva – om vi inte är ärliga och äkta med vad vi tycker, tänker, känner och vill är det svårt att vara genuin mot andra. Ta dig tid att lyssna in dig själv idag och börja fundera på vad du signalerar och förmedlar. Genom att koppla ihop ditt ärliga och äkta jag med empati för både dig själv och andra har du mycket att vinna i kontakten med dina medmänniskor. Och på köpet får du förmodligen både ärlighet, äkthet och empati tillbaka, en vinst för alla.

Ärliga och äkta hälsningar,
Annica och Lisa

____________________

Vill du utvecklas i din roll som förälder? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Lucka 15: Skapa enkelhet

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Finns det något du kan göra för dig själv eller någon annan som underlättar familjesbestyren?
Ta dagen idag till att fundera över det och bestäm dig för ett första steg som för dig/er mot en enklare vardag som gynnar alla.

Själv har jag erbjudit sonens kompis skjuts till innebandyn – enkelt för oss och enklare för hans familj. Och troligtvis får tillbaka en liknande tjänst annan gång.

Enkelhet är något de flesta av oss längtar efter och tänk så bra det är att vi kan hjälpas åt med det.

Önskar dig en enkel dag!
/Lisa

_______________________
Vill du utvecklas i din roll som förälder? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Lucka 12: Lär ut något

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Frågar ditt barn efter att lära sig något visst? Vad kan och vill du lära ut av allt du kan? På vilket sätt kan du locka barnet till intresse?

I en lärsituation ökar gemenskapen, förtroendet och tilliten. Dessutom känner ditt barn sig viktig när du ger din fulla uppmärksamhet och ditt engagemang för att lära honom eller henne något som är betydelsefullt för dig.

 • Hitta något som är hanterbart att genomföra, både vad gäller tid, kostnad och svårighet. Exakt vad det blir spelar mindre roll, viljan att vara tillsammans och få kontakt är betydligt viktigare än resultatet.
 • Fundera igenom hur du kan dela upp lärandet i olika moment.
 • Anpassa övningen efter ditt barns ålder och mognad. Lägg hellre nivån lite lägre än att inte orka slutföra eller hamna i konflikt på grund av för högra krav på prestation.
 • Förbered dig och det som behövs för för ut/inlärning. Ge förutsättningar för ett positivt lärande.
 • Det är en konst att varken gå för fort fram eller vara så långsam att det blir uttråkande. Kom ihåg tålamod och en sak i taget – visa, låt barnet prova, visa igen och låt barnet prova igen.
 • Var närvarande och se till att ha mysigt och roligt tillsammans. Som vuxen har du ansvaret för att det blir en positiv stund.
 • Fira och gläds när ni är i mål.

Ha en lärorik och rolig dag!
önskar Annica och Lisa
_______________________
Vill du utvecklas i din roll som förälder? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Lucka 7: Skapa delaktighet

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Gillar du att tillhöra ett sammanhang, att din vilja och dina åsikter tas på allvar, att vara med och fatta beslut om sådant som är viktigt för dig och att få bidra med sådant du gillar att göra eller är bra på? Då funkar du som de flesta av oss andra – att känna delaktighet och betydelsefullhet är två av våra mänskliga grundläggande behov.

På samma sätt gillar barn att vara delaktiga i beslut som rör dem och att få vara med och påverka och hjälpa till. Delaktighet underlättar både för kontakt, samarbete och engagemang i familjen och lägger grunden för en god självkänsla hos barnet. Att vara delaktig är att vara viktig.

Det är ett ypperligt tillfälle att bjuda in till gemensamma beslut inför kommande julstök och -lov. Vilka idéer och tankar har barnen om att göra jul? Vilka önskemål har familjens alla medlemmar och vilka av dem kan tillgodoses? Vem vill och kan göra vad i förberedelserna och under själva julen? Det går inte att göra allt som alla vill och kanske är julens traditioner oruckbara, men många gånger räcker det att barnen får bli hörda och känna att deras åsikt är viktig.

Ett enkelt sätt att lägga grunden för delaktighet är att samla familjen till familjeråd. På ett familjeråd pratar man om det som är viktig för familjens medlemmar, fattar gemensamma beslut och följer upp sådant som beslutats tidigare. Testa gärna att samla familjen till ett råd och se om det är något för er familj, men kom ihåg att de första gångerna kan kännas märkliga om ni aldrig gjort något liknande förut. Anteckna vad ni pratar och bestämmer, dels för att kunna följa upp och dels för att det är väldigt roligt att läsa tillbaka i gamla ”protokoll” och se vilka frågor som var viktiga och hur ni utvecklas i gemenskapen.

Det är inte ovanligt att alla inte vill säga något första gången och det måste få vara okej. Som vuxen/vuxna i familjen lägger man ribban och tar upp det som är viktigt att prata om just nu och passar på att dela ut positiv feedback. Ge det lite tid och övning så kanske familjerådet blir lösningen på många frågor, problem och konflikter i familjen. Får ni det att funka kan det dessutom bli väldigt roligt. För vem vill inte vara med och tycka till om fatta beslut om framtida semestrar och andra väsentligheter?

Ha så kul!
Annica och Lisa
___________________________

Vill du utvecklas i din roll som förälder? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Nonviolent Communication (NVC)

Vi på ViktigVuxen använder Nonviolent Communication (NVC) som ett av våra redskap för kommunikation. NVC är känt i Sverige som ”Giraffspråket” där giraffens stora hjärta och långa hals har fått stå symbol för ärlighet, medkänsla och överblick.

Nonviolent Communication bidrar till bättre kommunikation och konflikthantering med respekt för allas behov och är uppbyggd i fyra steg: vad vi observerar (fakta), vad vi känner, vad vi behöver, och slutligen vad vi önskar. De fyra stegen kan användas både när vi uttrycker oss och när vi lyssnar.

NVC är ett redskap som du kan använda för att skapa bättre kontakt med både dig själv och med din omgivning och för att bli medveten om hur du agerar i relation till andra människor. Genom att lära dig NVC blir du mer närvarande och autentisk och du får verktyg för att ta ansvar för dina reaktioner. Du får också syn på ditt förhållningssätt till din omgivning och får möjlighet att reflektera hur du agerar förebild till dem du har i din närhet.

Vi tycker att NVC är ett utmärkt verktyg för att stödja en ömsesidig dialog med intentionen att skapa kontakt. NVC är byggt på antagandet att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov och när dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.Nonviolent_communication_ViktigVuxen