Inlägg

Lucka 20: Sök kontakt

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

– Vad gjorde ni i förskolan/skolan idag?
– Inget speciellt.

– Vad fick ni till lunch idag?
– Kommer inte ihåg.

– Vem lekte du med på rasten?
– Ingen speciell.

Någon som känner igen sig?

Idag blir det ett långt inlägg eftersom vi på ViktigVuxen brinner för just kontakt mellan människor och inte minst mellan vuxna och barn. Kontakten är grunden till alla fungerande relationer.

Ibland ställer vi föräldrar frågor som barnen svarar kortfattat på. Och när vi inte får något svar blir vi frustrerade och känner att vi inte når fram. Och sedan händer det att vi känner oss sorgsna över att vi tappat kontakten och ibland förklarar vi det med att barnen börjar bli stora och inte behöver/vill ha oss längre.

Medan det kanske i själva verket handlar det om att frågorna vi ställer är ointressanta att svara på – lika ointressant som det är  för oss själva att berätta för vår egen mamma eller pappa (eller partner) vad vi gjorde på jobbet, åt till lunch eller vem vi drack kaffe med på fikan dag efter dag istället för att få berätta om vad vi arbetar med och hur vi gör och vad som betyder något för oss. Eller så kanske det handlar om hur vi lyssnar, vilket intresse vi visar för svaret eller om barnen känner att vi faktiskt frågar utan att på riktigt vara nyfikna på vad de gjorde, åt och/eller vem de lekte med.

Det som däremot är spännande att prata om är ju det som berör och väcker tankar, funderingar, tyckanden, känslor, nyfikenhet och en massa annat spännande. Därför tar vi dagen idag och kommande julledighet till att reflektera över och utmana oss själva i vår kommunikation med familjen.

Prova att:

  • dela med dig om det själv varit med om och dina funderingar kring det. Ställ frågor om vad barnen tänker och tycker – be dem om hjälp att klura på det du klurar på.
  • ta reda på vad de har för tema på förskolan/skolan och fråga om det. Be dem berätta vad de lärt sig och hur saker och ting hänger ihop.
  • fråga om ljudnivån i matsalen eller städningen på toaletten eller om gården skulle behöva några nya prylar för att bli roligare att vara på.
  • ta dig tid att lyssna när de berättar om storyn i boken de läser tillsammans med kompisarna. 
  • visa intresse för hur barnen tänker när de räknar ut ett mattetal eller be dem berätta om reglerna på en viss bollsport eller lek som du är genuint intresserad av
  • stäm av om någon av kompisarna är utanför och om de vuxna i förskolan/skolan finns tillgängliga att snacka med om de behöver.
  • ha ögon och öron öppna efter det barnen väljer att prata om och hoppa på tåget när tillfälle ges.

Med andra ord: lyssna nyfiket och medvetet, gör vettiga ämnen av dina frågor och undringar och slopa de ”dagliga kontrollfrågorna” om du inte måste ha svar. Eller öva dig på att baka in dem i samtalet om det är viktigt för dig att veta exakt vad barnen käkade till lunch eller vem de hängde med på rasten. Ha som mål att etablera kontakt och bygga relation.

Och när du upplever att barnen försvinner iväg i sina skärmar och spel gäller samma sak. Suck, stön och spelförbud är sällan vägen till en bättre relation. Sätt dig istället ner och titta, ta dig tid att försöka förstå vad som händer i skärmarnas spännande värld, fråga och be barnen förklara vad det går ut på. När de känner att du är nyfiken och genuint intresserad öppnas luckan till det du gissningsvis egentligen längtar efter – kontakt. Och för att bibehålla kontakten behöver du fortsätta vara genuin och visa att du vill förstå eller lära dig.

Först efter det är det värt att börja prata om hur ni kan förena barnens önskemål om massor med tid i skärmvälden med dina egna behov av umgänge, delaktighet och annat som är viktigt för dig. Barn brukar samarbeta och bidra till oss vuxna när de upplever ömsesidig respekt. Men först måste vi alltså hitta vägar att nå fram och in.

När vi på ViktigVuxen pratar om relationsbyggande kommunikation och ledarskap utgår vi alltid från att fungerande relationer börjar med just längtan efter kontakt människor emellan. Det är när vi är i kontakt med varandra som vi lär känna varandra, utvecklas och kan göra de förändringar vi önskar. Och när kontakten saknas hamnar vi lätt i konflikt, ointresse, kommunikationshinder och/eller försvar.

I våra kurser/utbildningar använder vi oss bland annat av kommunikationsprocessen NVC (Nonviolent Communication) på svenska kallat Giraffspråket som ett verktyg för att närma oss kontakt. Vi lär oss att skilja på observation och tolkningar, känslor och tankar, behov och strategier samt att kunna uttala önskemål/förväntningar som är möjliga att genomföra. I NVC tar vi hänsyn till både oss själva och dem vi har omkring oss – vi tränar oss på att uttrycka ärlighet med empati.

Vill du utvecklas i kommunikation med dina barn? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information. / Lisa och Annica

 

Nu kör vi!

I november 2013 samlades näringslivet i Österåkers kommun på en mässa. Bland deltagarna syntes en och annan logotyp från företag som sysslar med samhällsentreprenörskap och av en slump hamnade två av dem bredvid varandra. Det ena med fokus på utbildning i ledarskap och kommunikation, det andra med säljet inriktat på utbildning om barns känslor och behov. Vi arbetade på varsitt av dessa företag och visste redan då att två eldsjälar hade mötts.

Våra gemensamma nämnare var engagemanget och viljan att påverka samhället till en bättre framtid för barnen.

Samtalsämnena avlöste varandra och när vi skildes åt vid mässans stängning hängde många trådar lösa i luften. Men vi hade bestämt en sak; att Lisa skulle följa med på den studieresa till Kenya som Annica projektledde. Sagt och gjort, några månader senare besökte vi barnhem, skolor och ideella organisationer på den kenyanska landsbygden. Med på resan fanns ett tiotal lärare och sociala entreprenörer och tillsammans fick vi erfara, utbyta och lära känna den kenyanska kulturen, kompetensen och det sociala engagemanget. Med siktet inställt på barns bästa levererades en rad uppskattade föreläsningar och workshops.

Resan bjöd på många skratt, tid för stunder av samtal om värdegrund, visioner, mål och gemensamma erfarenheter från svensk skola och förskola. Där och då föddes en vilja och önskan om att få arbeta med dessa frågor tillsammans i framtiden.

Tillbaka i Sverige fortsatte vi arbeta med kunskapsspridning på varsitt håll. Annica med utbildning av blivande pedagoger och Lisa med handledande kurser för föräldrar och studier i förebyggande föräldrastödsarbete. Samtidigt pågick vår diskussion kring de behov vi uppmärksammat hos familjer och i skolans och förskolans verksamheter.

Det ena ledde till det andra och under våren 2015 påbörjades resan mot en gemensam vardag. Tankar och lösryckta idéer började så smått formas till en affärsidé och varumärket ViktigVuxen började växa fram. Att vi skulle arbeta för barns bästa var självskrivet, men lika självklart blev det att vi ska göra det genom deras viktiga vuxna. Vår styrka, kompetens och erfarenhet finns i mötet med föräldrar och pedagoger. Vi vill sprida kunskap om hur bekräftandet, bemötande och kommunikation med barn påverkar deras personliga utveckling och framtid. Vare sig du möter barn hemma, på jobbet eller fritiden är du en viktig förebild som kan påverka och göra skillnad.

ViktigVuxens ambition är att stärka vuxna och utveckla förmågan att möta barns känslor med empati och ömsesidig respekt. Våra utbildningar, föreläsningar och handledning öppnar upp för insikter och förståelse för barns beteende och de behov som ligger bakom. Vi vill att våra deltagare tillgodogör sig färdigheter i kommunikation och utvecklas i sin roll som förebilder och viktiga vuxna. Detta kommer även att ligga till grund för vår blogg.

Förutom på hemsidan och bloggen hittar du oss på Facebook, Instagram och LinkedIn. Följ och sprid oss gärna!

Nu kör vi! Ska du med på resan?

Dagens kram,
Annica och Lisa

ViktigVuxen_Logo_Header