Inlägg

Lucka 21: Ge och bidra

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Gillar du att ge och bidra till andra människor? Det gör de flesta av oss. Att underlätta för andra och att göra andra människor glada är ett av våra mänskliga grundbehov så länge vi inte känner krav på att vi måste ge eller dela med oss. När vi upplever krav, skuld eller skam hamnar vi i försvar som tar bort vår vilja att göra gott för andra.

Som nästan alltid så gäller det samma våra barn. De vill av naturen ge och bidra, vara delaktiga och göra dem de tycker om glada – så länge vi inte kräver av dem att de ska göra det. Då sätter de sig hellre på tvären och blir avigt inställda, för att skydda sin egen vilja och integritet. Klokt beteende, om man tänker efter!

Du kan träna sig på att ge och bidra andra utan att ge upp dig själv och dina behov, men också lära dig att kommunicera på ett sätt som gör att andra vill ge och bidra dig. Spännande, eller hur?! Kommunikationsverktyget NVC (Nonviolent Communication) som vi på ViktigVuxen använder i våra utbildningar är ett utmärkt redskap för det.

Har ni möjlighet att ge och bidra någon som har det svårt? I så fall är det en alla tiders uppgift att förena familjen kring. Leta upp ett lokalt eller globalt projekt som ni kan stötta och bestäm en summa som ni kan skänka. Eller samla ihop varma vinterkläder och skor till några av alla de människor på flykt som just nu befinner sig i Sverige. 

Vill du utvecklas i kommunikation med dina barn? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Vi önskar en en fin dag! 
Lisa och Annica

Lucka 20: Sök kontakt

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

– Vad gjorde ni i förskolan/skolan idag?
– Inget speciellt.

– Vad fick ni till lunch idag?
– Kommer inte ihåg.

– Vem lekte du med på rasten?
– Ingen speciell.

Någon som känner igen sig?

Idag blir det ett långt inlägg eftersom vi på ViktigVuxen brinner för just kontakt mellan människor och inte minst mellan vuxna och barn. Kontakten är grunden till alla fungerande relationer.

Ibland ställer vi föräldrar frågor som barnen svarar kortfattat på. Och när vi inte får något svar blir vi frustrerade och känner att vi inte når fram. Och sedan händer det att vi känner oss sorgsna över att vi tappat kontakten och ibland förklarar vi det med att barnen börjar bli stora och inte behöver/vill ha oss längre.

Medan det kanske i själva verket handlar det om att frågorna vi ställer är ointressanta att svara på – lika ointressant som det är  för oss själva att berätta för vår egen mamma eller pappa (eller partner) vad vi gjorde på jobbet, åt till lunch eller vem vi drack kaffe med på fikan dag efter dag istället för att få berätta om vad vi arbetar med och hur vi gör och vad som betyder något för oss. Eller så kanske det handlar om hur vi lyssnar, vilket intresse vi visar för svaret eller om barnen känner att vi faktiskt frågar utan att på riktigt vara nyfikna på vad de gjorde, åt och/eller vem de lekte med.

Det som däremot är spännande att prata om är ju det som berör och väcker tankar, funderingar, tyckanden, känslor, nyfikenhet och en massa annat spännande. Därför tar vi dagen idag och kommande julledighet till att reflektera över och utmana oss själva i vår kommunikation med familjen.

Prova att:

  • dela med dig om det själv varit med om och dina funderingar kring det. Ställ frågor om vad barnen tänker och tycker – be dem om hjälp att klura på det du klurar på.
  • ta reda på vad de har för tema på förskolan/skolan och fråga om det. Be dem berätta vad de lärt sig och hur saker och ting hänger ihop.
  • fråga om ljudnivån i matsalen eller städningen på toaletten eller om gården skulle behöva några nya prylar för att bli roligare att vara på.
  • ta dig tid att lyssna när de berättar om storyn i boken de läser tillsammans med kompisarna. 
  • visa intresse för hur barnen tänker när de räknar ut ett mattetal eller be dem berätta om reglerna på en viss bollsport eller lek som du är genuint intresserad av
  • stäm av om någon av kompisarna är utanför och om de vuxna i förskolan/skolan finns tillgängliga att snacka med om de behöver.
  • ha ögon och öron öppna efter det barnen väljer att prata om och hoppa på tåget när tillfälle ges.

Med andra ord: lyssna nyfiket och medvetet, gör vettiga ämnen av dina frågor och undringar och slopa de ”dagliga kontrollfrågorna” om du inte måste ha svar. Eller öva dig på att baka in dem i samtalet om det är viktigt för dig att veta exakt vad barnen käkade till lunch eller vem de hängde med på rasten. Ha som mål att etablera kontakt och bygga relation.

Och när du upplever att barnen försvinner iväg i sina skärmar och spel gäller samma sak. Suck, stön och spelförbud är sällan vägen till en bättre relation. Sätt dig istället ner och titta, ta dig tid att försöka förstå vad som händer i skärmarnas spännande värld, fråga och be barnen förklara vad det går ut på. När de känner att du är nyfiken och genuint intresserad öppnas luckan till det du gissningsvis egentligen längtar efter – kontakt. Och för att bibehålla kontakten behöver du fortsätta vara genuin och visa att du vill förstå eller lära dig.

Först efter det är det värt att börja prata om hur ni kan förena barnens önskemål om massor med tid i skärmvälden med dina egna behov av umgänge, delaktighet och annat som är viktigt för dig. Barn brukar samarbeta och bidra till oss vuxna när de upplever ömsesidig respekt. Men först måste vi alltså hitta vägar att nå fram och in.

När vi på ViktigVuxen pratar om relationsbyggande kommunikation och ledarskap utgår vi alltid från att fungerande relationer börjar med just längtan efter kontakt människor emellan. Det är när vi är i kontakt med varandra som vi lär känna varandra, utvecklas och kan göra de förändringar vi önskar. Och när kontakten saknas hamnar vi lätt i konflikt, ointresse, kommunikationshinder och/eller försvar.

I våra kurser/utbildningar använder vi oss bland annat av kommunikationsprocessen NVC (Nonviolent Communication) på svenska kallat Giraffspråket som ett verktyg för att närma oss kontakt. Vi lär oss att skilja på observation och tolkningar, känslor och tankar, behov och strategier samt att kunna uttala önskemål/förväntningar som är möjliga att genomföra. I NVC tar vi hänsyn till både oss själva och dem vi har omkring oss – vi tränar oss på att uttrycka ärlighet med empati.

Vill du utvecklas i kommunikation med dina barn? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information. / Lisa och Annica

 

24 dagar för bättre relationer i familjen

December är här och med den ViktigVuxens adventskalender ”24 dagar för bättre relationer i familjen”.
Varje dag fram till julafton tipsar vi om en handling som lägger grunden till goda relationer. Håll utkik efter pepparkakshjärtat på vår Facebooksida och på Instagram eller klicka dig fram till vår adventskalender 2015 här på bloggen.

Vi bygger vår kalender på människans grundläggande behov och vetskapen om att förutsättningarna för kontakt skapas när behoven är tillfredsställda i en relation. Genom att ta oss tid och fokusera på ett behov om dagen ges vi möjlighet att skapa bättre relationer i familjen.

Prova gärna du också och
kontakta oss gärna om du har frågor om relationsbyggande kommunikation och ledarskap i familjen, på förskolan eller skolan.

 

Nonviolent Communication (NVC)

Vi på ViktigVuxen använder Nonviolent Communication (NVC) som ett av våra redskap för kommunikation. NVC är känt i Sverige som ”Giraffspråket” där giraffens stora hjärta och långa hals har fått stå symbol för ärlighet, medkänsla och överblick.

Nonviolent Communication bidrar till bättre kommunikation och konflikthantering med respekt för allas behov och är uppbyggd i fyra steg: vad vi observerar (fakta), vad vi känner, vad vi behöver, och slutligen vad vi önskar. De fyra stegen kan användas både när vi uttrycker oss och när vi lyssnar.

NVC är ett redskap som du kan använda för att skapa bättre kontakt med både dig själv och med din omgivning och för att bli medveten om hur du agerar i relation till andra människor. Genom att lära dig NVC blir du mer närvarande och autentisk och du får verktyg för att ta ansvar för dina reaktioner. Du får också syn på ditt förhållningssätt till din omgivning och får möjlighet att reflektera hur du agerar förebild till dem du har i din närhet.

Vi tycker att NVC är ett utmärkt verktyg för att stödja en ömsesidig dialog med intentionen att skapa kontakt. NVC är byggt på antagandet att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov och när dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.Nonviolent_communication_ViktigVuxen

Nu kör vi!

I november 2013 samlades näringslivet i Österåkers kommun på en mässa. Bland deltagarna syntes en och annan logotyp från företag som sysslar med samhällsentreprenörskap och av en slump hamnade två av dem bredvid varandra. Det ena med fokus på utbildning i ledarskap och kommunikation, det andra med säljet inriktat på utbildning om barns känslor och behov. Vi arbetade på varsitt av dessa företag och visste redan då att två eldsjälar hade mötts.

Våra gemensamma nämnare var engagemanget och viljan att påverka samhället till en bättre framtid för barnen.

Samtalsämnena avlöste varandra och när vi skildes åt vid mässans stängning hängde många trådar lösa i luften. Men vi hade bestämt en sak; att Lisa skulle följa med på den studieresa till Kenya som Annica projektledde. Sagt och gjort, några månader senare besökte vi barnhem, skolor och ideella organisationer på den kenyanska landsbygden. Med på resan fanns ett tiotal lärare och sociala entreprenörer och tillsammans fick vi erfara, utbyta och lära känna den kenyanska kulturen, kompetensen och det sociala engagemanget. Med siktet inställt på barns bästa levererades en rad uppskattade föreläsningar och workshops.

Resan bjöd på många skratt, tid för stunder av samtal om värdegrund, visioner, mål och gemensamma erfarenheter från svensk skola och förskola. Där och då föddes en vilja och önskan om att få arbeta med dessa frågor tillsammans i framtiden.

Tillbaka i Sverige fortsatte vi arbeta med kunskapsspridning på varsitt håll. Annica med utbildning av blivande pedagoger och Lisa med handledande kurser för föräldrar och studier i förebyggande föräldrastödsarbete. Samtidigt pågick vår diskussion kring de behov vi uppmärksammat hos familjer och i skolans och förskolans verksamheter.

Det ena ledde till det andra och under våren 2015 påbörjades resan mot en gemensam vardag. Tankar och lösryckta idéer började så smått formas till en affärsidé och varumärket ViktigVuxen började växa fram. Att vi skulle arbeta för barns bästa var självskrivet, men lika självklart blev det att vi ska göra det genom deras viktiga vuxna. Vår styrka, kompetens och erfarenhet finns i mötet med föräldrar och pedagoger. Vi vill sprida kunskap om hur bekräftandet, bemötande och kommunikation med barn påverkar deras personliga utveckling och framtid. Vare sig du möter barn hemma, på jobbet eller fritiden är du en viktig förebild som kan påverka och göra skillnad.

ViktigVuxens ambition är att stärka vuxna och utveckla förmågan att möta barns känslor med empati och ömsesidig respekt. Våra utbildningar, föreläsningar och handledning öppnar upp för insikter och förståelse för barns beteende och de behov som ligger bakom. Vi vill att våra deltagare tillgodogör sig färdigheter i kommunikation och utvecklas i sin roll som förebilder och viktiga vuxna. Detta kommer även att ligga till grund för vår blogg.

Förutom på hemsidan och bloggen hittar du oss på Facebook, Instagram och LinkedIn. Följ och sprid oss gärna!

Nu kör vi! Ska du med på resan?

Dagens kram,
Annica och Lisa

ViktigVuxen_Logo_Header