Inlägg

NU LYFTER VI FRITIDS!

Äntligen är vi igång med vår pedagogiska grundutbildning för outbildad personal på fritids.

Fritidshemmet är skolans ansikte utåt och genom att stärka den svagaste länken och satsa på den outbildade fritidshemspersonalen ökar tryggheten och förtroendet för hela skolan.

Syftet med utbildningen är därför att lägga en pedagogisk grund och utveckla ett reflekterande förhållningssätt hos pedagogerna. Meningen är att stärka självförtroendet och yrkesstoltheten och skapa meningsfullhet och motivation i arbetet.

Genom att problematisera och synliggöra deltagarnas sätt att kommunicera, förhålla sig och bemöta skapas goda och trygga relationer till barn, föräldrar och andra pedagoger.
Intentionen är även att öka samarbetet mellan lärare och fritidspersonal för att skapa en varierad verksamhet och med meningsfulla sammanhang för lärande.

I Täby kallas ViktigVuxens utbildning för Lilla Fritidslyftet eftersom kommunen samtidigt satsar på att höja kompetensen hos all personal som arbetar med fritidshem i det stora lyftet.

Utbildningen är fördelad på 5 block à 2 dagar, 5 timmar/dag, under 1 termin och anpassad för att läsas parallellt med arbete. Varje tillfälle ringar in ett av följande områden:

 • Leda som förebild
  – ledarstilar, värdegrundsbaserat ledarskap, individ- och grupprocesser, delaktighet och utanförskap
 • Relationsbyggande kommunikation
  – Nonviolent Communication, konflikthantering, förhållningssätt och bemötande, samverkan mellan hem och skola
 • Utveckling och lärande
  – barns emotionella utveckling, individstärkande arbetssätt, socialisation, meningsfulla sammanhang för lärande
 • Läroplanen i praktiken
  – skolsamarbete, en lärande organisation, att göra lek och kreativitet viktigt, läroplanen som inspiration för metodik
 • Pedagogisk organisation
  – värdegrundsbaserd verksamhet, barnsyn, värdegrund, pedagogisk dokumentation och kvalitetsäkringsarbete

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller klicka här för att läsa mer.

Bild01

Lucka 12: Lär ut något

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Frågar ditt barn efter att lära sig något visst? Vad kan och vill du lära ut av allt du kan? På vilket sätt kan du locka barnet till intresse?

I en lärsituation ökar gemenskapen, förtroendet och tilliten. Dessutom känner ditt barn sig viktig när du ger din fulla uppmärksamhet och ditt engagemang för att lära honom eller henne något som är betydelsefullt för dig.

 • Hitta något som är hanterbart att genomföra, både vad gäller tid, kostnad och svårighet. Exakt vad det blir spelar mindre roll, viljan att vara tillsammans och få kontakt är betydligt viktigare än resultatet.
 • Fundera igenom hur du kan dela upp lärandet i olika moment.
 • Anpassa övningen efter ditt barns ålder och mognad. Lägg hellre nivån lite lägre än att inte orka slutföra eller hamna i konflikt på grund av för högra krav på prestation.
 • Förbered dig och det som behövs för för ut/inlärning. Ge förutsättningar för ett positivt lärande.
 • Det är en konst att varken gå för fort fram eller vara så långsam att det blir uttråkande. Kom ihåg tålamod och en sak i taget – visa, låt barnet prova, visa igen och låt barnet prova igen.
 • Var närvarande och se till att ha mysigt och roligt tillsammans. Som vuxen har du ansvaret för att det blir en positiv stund.
 • Fira och gläds när ni är i mål.

Ha en lärorik och rolig dag!
önskar Annica och Lisa
_______________________
Vill du utvecklas i din roll som förälder? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Lucka 5: Acceptera

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Händer det någonsin att du önskar att din omgivning förstod dig bättre och lät dig vara utan att försöka påverka, tillrättavisa eller göra om? Eller kan du minnas när du var barn eller tonåring och fick höra eller känna att du inte riktigt dög utan borde känna/tänka/säga/göra annorlunda. Du är inte unik, så är det att vara människa.

Acceptans är ytterligare ett av människans grundbehov som handlar om att få känna att man duger precis som man är – både för sig själv och för andra.

Men trots att vi vet hur skönt det är att vila i lugnet och känna sig accepterad så händer det många av oss att vi försöker påverka, tillrättavisa och göra om. Både våra barn, vår partner och oss själva.

Många gånger gör vi det så snabbt att vi varken hinner tänka eller märka det och andra gånger av omsorg. Därför behöver vi medvetet träna på att acceptera och låta saker och ting vara som de är utan att försöka fixa till dem.

Idag är en sådan dag. Se, lyssna, bekräfta och umgås med nyfikenhet! Våra närmaste längtar också efter acceptans, det vill säga att få känna att de duger precis som de är, i dina och andras ögon. Ta dagen idag till att träna på att acceptera både dig själv och dem som du har omkring dig. Vila i nuet och kom ihåg att alla tankar och känslor är okej, men inte allt beteende.

Du är en viktig vuxen. Ha en skön lördag!

_________________________

Vill du lära dig mer? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Lucka 4: Försök förstå

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Vad behöver flickan som vägrar klä på sig på morgonen, som surar under bordet eller kanske ligger på hallgolvet och skriker och fäktar med armarna?
Hon kanske är i behov av självbestämmande – och lösningen kan vara så enkel som att låta henne själv välja om hon ska ha den randiga tröjan eller byxorna med bokstäver på.
Hon kan också vara i behov av närhet – en liten stunds kramande på hallgolvet för att få känna kontakt istället för att bemötas med suckar som talar om att hon är jobbig.
Hon kanske behöver höra att hon är viktig, värdefull och att hon duger precis som hon är. Små små förändringar i vardagen som kan göra underverk och få morgonbråken att bli ett minne blott.

Vad behöver tonåringen som smäller i dörrar och inte passar tiden?
Han kanske behöver bli sedd och hörd för sitt nya jag som handlar om att han faktiskt håller på att bryta sig fri och bli vuxen. Han kanske undrar om han fortfarande är viktig och får tillhöra familjegemenskapen trots att han vill vara mer med kompisar och mindre med sina syskon. Han kanske längtar efter en ny typ av samhörighet med sina föräldrar. Han kanske behöver ömsesidig respekt och integritet. Han kanske behöver höra att han är älskad. För att kunna förstå vad en tonåring behöver behöver vi gissa och fråga, få bekräftat och gemensamt försöka förändra för att nå bättre kontakt, kommunikation och samarbete.

Och när det inte funkar är det förmodligen något annat hon eller han behöver. Det är en utmaning, men det går i de flesta fall att leta vidare efter känslouttryckens bakomliggande behov. Tjat och skäll är sällan lösningen i längden även om det ofta blir det vi tar till när vi inte vet hur vi ska göra.

Förvånad? Glad? Arg? Ledsen? Rädd? Nyfiken? Skamsen? Lugn? Sur?
Idag fortsätter vi att se och lyssna på barnen, att bekräfta det vi ser, hör och undrar men börjar också reflektera. Finns det något att förstå bakom det vi ser och hör som kan leda oss närmare i relationen till våra barn?
Man brukar säga att känslor är information från oss själva, till oss själva, om oss själva. Och när vi lär oss att lyssna på den informationen kan vi få koll på vad vi behöver för att fungera bättre. Därför är det bra att lära sig att lyssna på sina egna känslor, men också att lyssna efter behoven bakom barnens.

Som förälder är det alltså även en klok investering att förstå behoven bakom de egna känslorna. Vad händer i dig när treåringen ligger på hallgolvet eller tonåringen inte passar tiden? Blir du arg? Frustrerad? Ledsen? Besviken? Är det för att du behöver samarbete, enkelhet, tillit, respekt och/eller gemenskap? När känner du dig nöjd, glad, levande, nyfiken och nöjd? Vad behöver du för att hamna i de känslorna istället för i stress, tjat och gnäll? Det kanske är bus och lek du längtar efter, eller uppskattning, vila och sömn, beröring eller kanske lite ordning och reda.

När vi lär oss och våra barn att ha koll på och uttrycka känslor och behov öppnar vi upp för nya vägar till kommunikation och förståelse. Att få förståelse för hur man är, vad man känner, tycker och behöver är nämligen ett av människans grundläggande behov. Att man uttrycker vad man känner och behöver betyder inte att det är okej att bete sig hur som eller säga vad som helst. Men för att kunna samarbeta och ha förmåga till ärlig empati behöver vi först och främst få koll på oss själva.

Vill du lära dig mer? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.

Lucka 2: Se och lyssna

Adventskalendern ”24 dagar för bättre relationer i familjen”

Öppna ögonen. Spetsa öronen. Idag fokuserar vi extra på att ta oss tid att titta och lyssna på barnen. Var vaksam på om du ser eller hör något du inte brukar observera.
Att bli sedd och hörd är ett av människans grundläggande behov och en nyckel till välbefinnande och kontakt. Det gäller oss vuxna och det gäller barnen. Genom att se och höra skapar vi förutsättningar till att stärka barnens självkänsla och självförtroende.
Hitta närvaro genom att släppa telefonen, jobb och måsten en stund, ta dig tid att finnas med i leken, laga mat tillsammans, spela ett spel eller att prata om dagen som varit med fokus på att titta och lyssna. Visa att du har tid att se och lyssna.

Vill du lära dig mer? Anmäl dig till våra heldagsutbildningar i kommunikation och ledarskap i familjen. Eller kontakta oss för mer information.