Välkommen till våra utbildningar!

Vi på ViktigVuxen riktar oss i huvudsak till två målgrupper: fritidshem och förskola. I våra utbildningar vill vi ge dig insikt, förståelse och verktyg för att kunna utvecklas i din roll som förebild. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Introduktionsutbildning i pedagogiskt arbete
En kortare pedagogisk introduktionsutbildning för personal utan tidigare utbildning och erfarenhet. En första förståelse för läroplanens uppdrag, betydelsen av att arbeta som förebild samt vikten av ett empatiskt bemötande.
Klicka här och läs mer.

Kompetenshöjande grundutbildning för personal på fritids
ViktigVuxens kompetenshöjande grundutbildning för personal på fritids är skapad för dem som arbetar i verksamheten men saknar utbildning om barns lärande. Den är en praktiknära med målet att  utveckla pedagogens ledarskap samt färdigheter i pedagogisk organisation, kommunikation och att omsätta läroplanen i praktiken.
Klicka här och läs mer.

Fortbildning för fritidspedagoger
En fortbildning i pedagogiskt ledarskap och relationsbyggande kommunikation för pedagoger på fritids. Tre timmars utbildning och workshop med fokus på förhållningssätt och bemötande.
Klicka här och läs mer.

Kompetenshöjande grundutbildning för personal i förskola
Kontakta oss för mer information.