Viktigvuxen arbetar med skolutveckling och fortbildning i fritidshemmet.
Vi erbjuder utbildningsinsatser i olika omfattning.

 • FRITIDSLYFT – Kommunövergripande insatser med föreläsningar, processledning och handledning
 • PEDAGOGISK BASUTBILDNING för outbildade medarbetare i fritidshemmet
 • FORTBILDNING för arbetslag och skolor.
 • FÖRELÄSNING för studiedagar och planeringträffar, kan även inkludera workshop.

Centralt innehåll i utbildningarna är fritidspedagogik och didaktik för lärande och utveckling.

 • Styrdokumenten i praktiken,
 • Pedagogisk planering oh utvärdering,
 • Systematiskt kvalitetsarbete,
 • Pedagogisk organisation,
 • Relationsbyggande kommunikation,
 • Att leda som förebild,
 • Lärmiljö