FÖRELÄSNING, UTBILDNING OCH COACHNING

Med stor passion för skolutveckling anordnar ViktigVuxen utbildningsinsatser i olika former och omfattning. Välkommen att titta runt på sidan!

SKOLUTVECKLING

FÖRELÄSNING

Interaktiva inspirationsföreläsningar inom pedagogik och ledarskap.

UTBILDNING

Kurser, pass och workshop inom pedagogik och ledarskap.

COACHNING

Processstöd till grupp eller arbetslagsledare/förstelärare.

FRITIDSHEMSUTVECKLING

  • FRITIDSLYFT
    Kommunövergripande insatser med föreläsningar, processledning och handledning. Inkluderar externa föreläsare.
  • FORTBILDNING
    För arbetslag och skolor, riktar sig till lärare i fritidshem och arbetslag med varierad utbildningsnivå.